Who we are - organizations

APE : Obiectivul organizaţiei Aqua Publica Europea este de a aduce împreună operatorii publici de servicii de apă și sanitație din Europa pentru promovarea și dezvoltarea gestionării publice a apei. Aceasta mai are ca scop reprezentarea companiilor publice de furnizare a apei în cadrul instituțiilor europene și tinde să promoveze performanța gestionării publice a apei. http://www.aquapublica.eu/

EAPN : Rețeaua Europeană Antisărăcie, creată în 1990, este o rețea independentă de organizații nonguvernamentale (ONG-uri) și grupuri implicate în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale în Statele membre ale Uniunii Europene.  http://www.eapn.eu/index.php

EEB : EEB/BEM este acronimul pentru Biroul European pentru Mediu, care este vocea prin care cetățenii europeni își exprimă îngrijorările în legătură cu mediul înconjurător. Membrii acesteia sunt adepții justiției de mediu, dezvoltării durabile și democrației participative. Scopul acestuia este un mediu sănătos și o biodiversitate bogată pentru Europa întreagă. EEB/BEM este cea mai mare federație a organizațiilor de mediu, cuprinzând peste 140 de organizații membre. Aceasta îndeplinește rolul de urechi și voce a membrilor săi în fața instituțiilor de luare a deciziilor ale Uniunii Europene. http://www.eeb.org/

EPHA : EPHA/AESP se descifrează ca Alianța Europeană de Sănătate Publică și este un agent de schimbare – cel mai important ONG din Europa care luptă pentru o sănătate mai bună. Suntem o organizație de membri dinamică, compusă din ONG-uri din domeniul sănătății publice, grupuri de pacienți, profesioniști din domeniul sănătății și grupuri de persoane cu acceaşi maladie care lucrează împreună pentru îmbunătățirea sănătății și întărirea vocii care militează pentru sănătatea publică în Europa. http://www.epha.org/

EPSU : EPSU semnifică Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice. Aceasta este cea mai mare federație din cadrul ETUC și cuprinde 8 milioane de lucrători din serviciul public din mai mult de 275 de sindicate; EPSU organizează lucrătorii din domeniul energiei, apei și deșeurilor, din serviciile sociale și de sănătate, precum și din administrația locală și națională, în toate țările europene inlusiv în toate țările din Vecinătatea Estică a Uniunii Europene. http://www.epsu.org

ETUC : Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC) promovează interesele muncitorilor la nivel european și îi reprezintă în instituțiile UE. Obiectivul ETUC este o Uniune Europeană cu o puternică dimensiune socială care protejează bunăstarea tuturor cetățenilor săi. ETUC este unul dintre partenerii sociali europeni și este recunoscută de către Uniunea Europeană și de către Consiliul Europei ca fiind unica organizație sindicală intersectorială reprezentativă la nivel european. http://www.etuc.org/

PSI : Public Services International întrunește mai mult de 20 de milioane de lucrători, reprezentați de către 650 de sindicate în 148 de țări și teritorii. Suntem o federație mondială de sindicate dedicată promovării unor servicii publice calitative oriunde în lume. Membrii noștri, două treimi dintre care sunt femei, lucrează în serviciile sociale și cele de sănătate, serviciile municipale și comunitare, guvernul central și serviciile publice, ca apa și electricitatea. http://www.world-psi.org/en

Social Platform : Platforma Socială aduce împreună mai mult de patruzeci de organizații nonguvernamentale, federații și rețele care au ca scop comun crearea unei societăți incluzive. Membrii Platformei Sociale reprezintă interesele unui spectru larg de organizații ale societății civile. Platforma Socială susține principiile egalității, solidarității, nondiscriminării, precum și promovarea și respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetățenilor.  http://www.socialplatform.org/

WECF Asociaţia Femeilor din Europa pentru un Viitor Comun (WECF) este o rețea internațională care cuprinde peste 100 de organizații de femei, de mediu și de sănătate care implementează proiecte în 40 de țări și militează la nivel global pentru un mediu sănătos pentru toți. Obiectivul lor principal este un viitor echitabil și durabil. WECF implementează soluții la nivel local și influențează politicile adoptate la nivel internațional. http://www.wecf.org/