Semnarea on-line este deschisă! Răspândiţi vestea.

News Splash nr.8 : Începând de astăzi, putem începe să colectăm semnături on-line. Întârzierea a fost cauzată de necesitatea de a satisface cerințele detaliate stabilite de către Comisia Europeană și statele membre în ceea ce privește securitatea paginii de internet și protecția datelor cu caracter personal pe care semnatarii trebuie să le furnizeze.

Acum putem accelera campania şi informa oamenii că pot semna on-line.

Să ne reamintim cele trei cerinţe: noi cerem Comisiei Europene să:

  • garanteze servicii de apă şi canalizare pentru toţi locuitorii;
  • menţină serviciile de apă în afara regulilor pieţei interne; şi
  • intensifice eforturile pentru a realiza accesul global la apă și canalizare pentru toți.

Pentru aceasta noi, cerem tuturor cetățenilor UE să semneze. Cetățenii sau organizațiile din afara UE pot ajuta, trimițându-ne o declarație de sprijin și /sau logo-ul organizației lor și promovând această campanie în rețelele lor.

Avem nevoie de ajutorul dumneavoastră să ajungem la toţi cetăţenii din Europa. Adresaţi-vă prietenilor, familiei şi colegilor să semneze şi să promoveze această campanie în continuare. Cererile noastre vor fi luate în considerare numai dacă noi obţinem peste un milion de semnături valabile. Pe pagina de semnare de pe site-ul nostru www.right2water.eu puteţi vedea ce date personale  trebuie să furnizeze fiecare. Acestea sunt cerinţele fiecărui stat membru şi fără aceste date semnăturile nu vor fi valabile.

Campania a demarat în iunie, cu evenimente în mai multe ţări. În Spania, Italia, Germania, Belgia, Finlanda, Suedia şi Lituania, mii de semnături au fost deja colectate pe suport de hârtie.

În alte ţări, oamenii au aşteptat acest moment pentru a semna on-line. Semnaţi această primă iniţiativă a cetăţenilor europeni acum şi cereţi implementarea dreptului omului la apă şi canalizare. Promovaţi această campanie în reţeaua dumneavoastră şi folosiţi toate mediile disponibile: Facebook, Twitter, e-mail-uri, întâlniri, buletine informative şi reviste.

Această campanie este un mijloc de a obţine un angajament faţă de dreptul uman la apă şi canalizare. Acesta este un instrument pentru a schimba mentalitatea în Comisia Europeană de la o abordare bazată pe piaţă, cu accent asupra concurenţei, la o abordare bazată pe drepturi, cu accent pe serviciul public. Aceasta vizează realizarea accesului universal (global) la apă şi canalizare şi salvgardarea resurselor limitate publice de apă pentru generaţiile viitoare.

Apa şi canalizarea sunt un drept al omului!

Apa este un bun public, nu o marfă!