Who we are - organizations

APE: Aqua Publica Europea heeft als doelstelling het samenbrengen van openbare bedrijven in Europa op het gebied van water en sanitaire voorzieningen om het openbare beheer van water te promoten en te ontwikkelen. De APE stelt zich ook ten doel openbare waterbedrijven te vertegenwoordigen binnen de Europese instellingen en streeft ernaar de prestaties van openbaar waterbeheer verder te verbeteren.  http://www.aquapublica.eu/

EAPN: Het EAPN (European Anti Poverty Network- Europees netwerk tegen armoede) is een onafhankelijk netwerk van non-gouvernementele organisaties (ngo's) en groepen die betrokken zijn bij de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in de lidstaten van de Europese Unie en is opgericht in 1990. http://www.eapn.eu/index.php

EEB: Het EEB (European Environmental Bureau- Europees Milieubureau) is de milieustem van Europese burgers. Het EEB staat voor milieurechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en participerende democratie. Het doel van het EEB is een gezond milieu en een rijke biodiversiteit voor heel Europa. Het EEB is de grootste federatie van milieuorganisaties met meer dan 140 organisaties die lid zijn. Het EEB fungeert als de oren en de stem van zijn leden ten opzichte van de beleidsmakers in de Europese Unie. http://www.eeb.org/

EPHA: De EPHA (European Public Health Alliance- Europese alliantie voor volksgezondheid) is een organisatie die zich inzet voor verandering: de belangrijkste NGO van Europa die strijdt voor een betere gezondheid. Wij zijn een dynamische organisatie die wordt aangestuurd door de leden en die bestaat uit ngo's voor de volksgezondheid, patiëntenverenigingen, professionals uit de gezondheidszorg en ziektegroepen die samenwerken om de gezondheid te verbeteren en de stem van de volksgezondheid in Europa te versterken. http://www.epha.org/

EPSU: EPSU (European Federation of Public Service Unions) is de Europese Federatie van ambtenarenvakbonden. Het is de grootste federatie van het EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen) met 8 miljoen ambtenaren uit meer dan 275 vakbonden. De EPSU verenigt ambtenaren in de energie-, water- en afvalsectoren, gezondheidszorg, sociale zaken en lokaal en nationaal bestuur in alle Europese landen inclusief het Oost-Europees Nabuurschap van de EU.http://www.epsu.org

ETUC: Het ETUC (European Trade Union Confederation- EVV, Europees Verbond van Vakverenigingen) promoot de belangen van werknemers op Europees niveau en vertegenwoordigt hen bij de instellingen van de Europese Unie. De doelstelling van het EVV is een Europese Unie met een sterke sociale dimensie die het welzijn van al haar burgers waarborgt. Het EVV is een van de Europese sociale partners en is erkend door de Europese Unie en door de Raad van Europa als enige vertegenwoordigende, sectordoorsnijdende vakbondsorganisatie op Europees niveau. http://www.etuc.org/

PSI: PSI (Public Services International - Internationale overheidsdiensten) verenigt meer dan 20 miljoen werknemers die worden vertegenwoordigd door 650 vakbonden in 148 landen en gebieden. Wij zijn een wereldwijde vakbondsfederatie die zich richt op het promoten van overheidsdiensten van hoge kwaliteit overal ter wereld. Onze leden, van wie twee derde vrouw is, zijn werkzaam in sociale zaken, gezondheidszorg, gemeentelijke diensten en gemeenschapsdiensten, centrale overheid en openbare nutsbedrijven zoals water- en elektriciteitsbedrijven. http://www.world-psi.org/en

Social Platform: Het Social Platform (Sociaal Platform) verenigt meer dan veertig Europese non-gouvernementele organisaties, federaties en netwerken die samenwerken om een samenleving op te bouwen die niemand uitsluit. De leden van het Sociaal Platform vertegenwoordigen de belangen van een breed deel van de maatschappij. Het Sociaal Platform zet zich in voor de bevordering van de beginselen van gelijkheid, solidariteit, non-discriminatie en het onder de aandacht brengen en respecteren van fundamentele rechten voor iedereen. http://www.socialplatform.org/

WECF: De WECF (Women in Europe for a Common Future- Vrouwen in Europa voor een gemeenschappelijke toekomst) is een internationaal netwerk van meer dan 100 vrouwenorganisaties, milieu- en gezondheidsorganisaties die projecten uitvoeren in 40 landen en wereldwijd pleiten voor een gezonde leefomgeving voor iedereen. Hun overkoepelende doelstelling: het bereiken van een rechtvaardige en duurzame toekomst.  WECF implementeert oplossingen op lokaal niveau en beïnvloedt het beleid op internationaal niveau. http://www.wecf.org/