1 Miljoen handtekeningen zijn bijna in zicht!

News Splash nr. 15 : Tijdens de voorbije weken zijn de handtekeningen voor onze campagne pijlsnel de hoogte in geschoten: van 300.000 naar 900.000! De meeste handtekeningen zijn afkomstig uit Duitsland en Oostenrijk. Hartelijk dank aan alle inwoners uit deze landen die het Europees burgerinitiatief (EBI) hebben gepromoot! De ontvangen handtekeningen uit de andere landen kenden slechts een kleine toename. Het is duidelijk dat we in die landen onze campagne meer in de kijker moeten plaatsen. Daarom vragen we JOU opnieuw om onze EBI te promoten bij jullie vrienden, collega’s, op andere ontmoetingsplaatsen en sociale media. Onze campagne op Facebook en Twitter verliep goed in Duitsland en we denken dat dit kaneel de doorslag was voor het succes in het land.

Sommigen hebben nog steeds problemen ondervonden tijdens het handtekenen. We zijn het eerste EBI die dergelijk niveau van succes kent en de software van de Europese Commissie heeft moeilijkheden om het aantal te beheren. We hebben de klok rond doorgewerkt om de problemen op te lossen en hopelijk zijn onze pogingen geslaagd. Wees geduldig bij het ondertekenen van ons EBI en informeer je vrienden en collega’s dat een Europees burgerinitiatief ondertekenen niet even gemakkelijk is als een gewone petitie. Je moet je tijd nemen.

Onze campagne is zeer actueel aangezien de Europese Commissaris voor de Interne Markt en Diensten een wet heeft voorgesteld waarin lokale en regionale regeringen hun water en sanitaire voorzieningen dienen te liberaliseren. Dit zou de deur openen voor winst beluste private en multinationale corporaties om de publieke water en sanitaire voorzieningen over heel Europa in beslag te nemen. Het liberaliseren van de water en sanitaire voorzieningen zou schandelijk zijn omdat water een lokale bevoegdheid is. Regeringen zouden als gevolg verplicht worden om hun monopolie over water en sanitaire voorzieningen uit handen te geven aan private en op winst beluste bedrijven. De geschiedenis toont aan dat dergelijke praktijk leidt tot de toename van prijzen en een lagere kwaliteit van diensten. Het zijn de burgers die hiervoor zullen moeten betalen en het helpt de armen niet, zelfs integendeel.

We moeten dit ‘krankzinnig’ voorstel stoppen en we moeten met nog meer vastberadenheid doorgaan om de 1 miljoen handtekeningen te verzamelen, en liefst nog meer dan dat. 1 miljoen (geldige!) handtekeningen is het minimum om onze voorstellen op de Europese politieke agenda te plaatsen. Als we nog meer handtekeningen kunnen voorleggen, zal dit des te meer indruk maken op de Europese Commissie en het zal onze voorstellen nog meer gewicht geven in de Europese wetgeving.

Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een openbaar goed, geen handelswaar!

Blijf onze EBI promoten! Miljoenen mensen hebben nog geen toegang tot schoon, veilig en betaalbaar water, zelfs in Europa niet. The Europese Commissie kan actie ondernemen, maar WIJ moeten het op hun agenda plaatsen! Meer dan 1 miljoen handtekeningen van EU-burgers zijn hiervoor noodzakelijk. De formulieren zijn voor ieder land beschikbaar op onze website http://www.right2water.eu/signature-forms. Deze formulieren bevatten ons logo en een verzendadres. Je kan tekenen op papier of online: www.right2water.eu

Right2water is op Facebook en Twitter. Vind ons leuk en volg ons!

facebook/right2water and facebook/droitaleau, facebook/right2watersverige

Twitter: @right2water.