En million underskrifter indenfor rækkevidde!

News Splash nr. 15 : I de seneste uger er antallet af underskrifter i vores kampagne steget med raketfart fra 300.000 til 900.000! De fleste underskrifter kommer fra Tyskland og Østrig. Tak til alle i de to lande der har støttet vores europæiske borgerinitiativ! I alle de andre lande hvor kampagnen kører, har vi også fået flere underskrifter, men stigningen har generelt været meget mindre. Det er altså klart, at vi gøre mere ud af kampagnen. Så vi beder DIG om igen at berette om borgerinitiativet over for venner, kolleger og de steder, hvor folk mødes samt selvfølgelig via de sociale medier. Vores kampagne kørte både på Facebook og Twitter i Tyskland, og vi er overbevist om, at det hjalp rigtig meget.

Nogle oplever fortsat problemer, når de skal skrive under. Vi er det første borgerinitiativ, som har så stor en succes, at Kommissionens software har problemer med at håndtere det. Vi har arbejdet i døgndrift for at løse problemet, og forhåbentlig har vi nu lagt det bag os. Hav venligst lidt tålmodighed når du underskriver elektronisk og fortæl dine venner og kolleger, at det at underskrive et europæisk borgerinitiativ ikke er så simpelt som en almindelig underskriftsindsamling. Man bliver nødt til at have tålmodighed.

Vores kampagne er blevet meget aktuel, idet Kommissæren for det indre marked har fremsat et direktivforslag om at lokale og regionale myndigheder skal påse at der bliver mere konkurrence indenfor vandforsyningsområdet. Det vil åbne døren for profitdrevne multinationale selskaber, som så kan overtage det offentliges rolle som udbyder af vandforsyningen i hele Europa. Konkurrence indenfor vandforsyning er en skam, fordi det altid er et lokalt monopol. Myndigheder vil blive tvunget til at overdrage deres monopol til private og profitdrevne selskaber. Historien viser, at det fører til stigende priser og dårligere kvalitet. Borgerne vil skulle betale for denne omlægning ,og det hjælper ikke de fattige, tværtimod.

Vi må stoppe dette ’vanvittige’  forslag, og vi må øge bestræbelserne på at indsamle de 1 million underskrifter, helst mange flere. 1 million (gyldige) underskrifter er det minimum, der kræves for at sikre, at vores forslag kommer på den europæiske dagsorden. Hvis vi kan levere endnu flere underskrifter, står vi stærkere overfor Kommissionen, og det vil hjælpe os til at øge presset for at få vores forslag omsat til europæisk lovgivning.

Vand og sanitet er en menneskeret! Vand er et offentligt gode, ikke en råvare!

Bliv ved med at omtale vores borgerinitiativ! Mange millioner mennesker er fortsat frataget muligheden for rent, sundt og økonomisk overkommeligt vand og sanitet, selv i Europa. Den Europæiske Kommission kan gøre noget ved det, men VI må sætte det på deres dagsorden! Mere end 1 million underskrifter fra EU- borgerne er påkrævet. Underskrifts blanketter er tilgængelige for alle lande på vores hjemmeside www.right2water.eu/signatures-forms og de bærer vores logo og har en returnerings adresse. Du kan skrive under på papir eller elektronisk på www.right2water.eu/da

Right2water er på Facebook og Twitter. Find os på:

facebook/right2water and facebook/droitaleau, facebook/right2watersverige

Twitter: @right2water.