Who we are - organizations

APE: Cílem organizace Aqua Publica Europea je sdružovat veřejné provozovatele vodohospodářských a hygienických služeb v Evropě v rámci propagace a rozvoje veřejného vodohospodářství. Také zastupuje veřejné vodohospodářské společnosti v evropských institucích a usiluje o podporu výkonu veřejného vodohospodářství. http://www.aquapublica.eu/

EAPN: Evropská síť proti chudobě (EAPN) je nezávislá síť nevládních organizací (NGO) a skupin zapojených do boje proti chudobě a sociální vyloučenosti v členských státech Evropské unie a byla založena v roce 1990. http://www.eapn.eu/index.php

EEB: EEB, neboli Evropská environmentální kancelář, je environmentální hlas evropských občanů. Tato kancelář bojuje za environmentální spravedlnost, udržitelný rozvoj a participační demokracii. Jejím cílem je zdravé životní prostředí a bohatá biodiverzita v celé Evropě. EEB je největší evropská federace environmentálních organizací s více než 140 členskými organizacemi. Slouží jako uši a hlas jejích členů směřovaný na rozhodující osoby v EU. http://www.eeb.org/

EPHA: EPHA je Evropská aliance veřejného zdraví a bojuje za změny jako přední evropská nevládní organizace ve prospěch lepšího zdraví. Jsme dynamická organizace vedená vlastními členy, složená z nevládních organizací pro veřejné zdraví, skupin pacientů, zdravotnických profesionálů a skupin pro různé nemoci, a bojující za lepší zdraví a posílení veřejného zdraví v Evropě. http://www.epha.org/

EPSU: EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Jedná se o největší federaci ETUC složenou z 8 milionů pracovníků ve veřejných službách z více než 275 odborových svazů. EPSU sdružuje pracovníky v energetickém, vodohospodářském a odpadovém sektoru, zdravotních a sociálních službách a místní a národní správě ve všech evropských zemích, včetně východních sousedů EU. http://www.epsu.org

ETUC: Evropská odborová konfederace (ETUC) podporuje zájmy pracovníků na evropské úrovni a zastupuje je v institucích EU. Cílem ETUC je EU se silnou sociální dimenzí, která zajišťuje blahobyt všech jejích občanů. ETUC je jeden z evropských sociálních partnerů a je uznávaná Evropskou unií a Evropskou radou jako jediný mezisektorální zástupce odborových svazů na evropské úrovni. http://www.etuc.org/

PSI: Mezinárodní federace veřejných služeb (PSI) sdružuje více než 20 milionů pracovníků zastoupených 650 odborovými svazy ve 148 zemích a oblastech. Jsme celosvětová federace odborových svazů zaměřená na podporu kvalitních veřejných služeb ve všech částech světa. Naši členové, z nichž jsou dvě třetiny ženy, pracují v sociálních službách, zdravotnictví, městských a komunitních službách, ústřední státní správě a veřejných službách, jako je vodohospodářství a elektrárenství.  http://www.world-psi.org/en

Social Platform: Organizace Social Platform sdružuje více než 40 evropských nevládních organizací, federací a sítí, které usilují o vytvoření inkluzivní společnosti. Členové organizace Social Platform zastupují zájmy širokého spektra občanské společnosti. Social Platform je organizace usilující o šíření principů rovnosti, solidarity, nediskriminace a podporu a respekt základních práv pro všechny. http://www.socialplatform.org/

WECF Ženy v Evropě pro společnou budoucnost (WECF) je mezinárodní síť více než 100 ženských, environmentálních a zdravotnických organizací implementující projekty ve 40 zemích a celosvětově propagující zdravé prostředí pro všechny. Jejich hlavním cílem je: dosáhnout rovnoprávné a udržitelné budoucnosti. WECF implementuje řešení na místní úrovni a ovlivňuje předpisy na mezinárodní úrovni. http://www.wecf.org/