Apa şi Salubrizarea constituie un drept al omului

Apa este un bun public şi nu un bun comercial - Invităm Comisia Europeană să propună o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate ca servicii publice de bază pentru toți. Legislaţia UE trebuie să ceară guvernelor să asigure şi să ofere tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate. Cerem ca:                             

  1. Instituțiile UE și Statele Membre să fie obligate să se asigure că toți locuitorii se bucură de dreptul la apă și salubritate.
  2. Alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse "normelor pieţei interne" şi ca serviciile de apă să fie scutite de liberalizare.
  3. UE să-și sporească eforturile pentru a asigura accesul universal la apă şi salubritate.

 

 

Ultimele stiri

Why local authorities should not want to privatise their water services!

On June 18, the Blue Planet Project, the Detroit People’s Water Board, the Michigan Welfare Rights Organization and Food & Water Watch submitted a report to Catarina de Albuquerque, the UN Special Rapporteur on the Human Right to Saf

(EPSU Press communication – 30 June 2014)  The privatization of the Greek water companies in Athens and Thessaloniki has been frozen. This was the news reported to the General Assembly  of the Thessaloniki water company (EYATH) today. Workers representatives cheered the report that the ongoing privatisation of the public company is in direct conflict with a decision of the Council of State which had decreed

(25 June 2014) The European Commission has launched a consultation on the quality of drinking water supply in response to the ECI right2water, the only successful ECI so far.