Apa şi Salubrizarea constituie un drept al omului

Apa este un bun public şi nu un bun comercial - Invităm Comisia Europeană să propună o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate ca servicii publice de bază pentru toți. Legislaţia UE trebuie să ceară guvernelor să asigure şi să ofere tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate. Cerem ca:                             

  1. Instituțiile UE și Statele Membre să fie obligate să se asigure că toți locuitorii se bucură de dreptul la apă și salubritate.
  2. Alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse "normelor pieţei interne" şi ca serviciile de apă să fie scutite de liberalizare.
  3. UE să-și sporească eforturile pentru a asigura accesul universal la apă şi salubritate.

 

 

Ultimele stiri

(1 October 2014) On Monday 29 September, a US bankruptcy judge delivered the latest blow to poor residents in the US city of Detroit who are struggling to pay for their water.

(29 September 2014) On the occasion of World Environmental Health Day, 26 September, the European Public Health Alliance (EPHA) highlighted the vital importance of water for public health.

(11 September 2014) With respect to the human right to water and sanitation, “right2water” has deliberately focused on the aspects of availability, accessibility and affordability of water supply and wastewater disposal. Quality of drinking water and security of supply – both important aspects of achieving this human right – are in principle effectively ensured by the Drinking Water Directive.

(12 August 2014) In response to our European Citizens’ Initiative the European Commission said it would start a public consultation on the drinking water directive in view of improving access to quality water in the EU.