Apa şi Salubrizarea constituie un drept al omului

Apa este un bun public şi nu un bun comercial - Invităm Comisia Europeană să propună o legislație de implementare a dreptului omului la apă și salubritate, după cum este recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, și de promovare a asigurării cu apă și salubritate ca servicii publice de bază pentru toți. Legislaţia UE trebuie să ceară guvernelor să asigure şi să ofere tuturor cetăţenilor apă potabilă suficientă şi curată şi salubritate. Cerem ca:                             

  1. Instituțiile UE și Statele Membre să fie obligate să se asigure că toți locuitorii se bucură de dreptul la apă și salubritate.
  2. Alimentarea cu apă şi gestionarea resurselor de apă să nu fie supuse "normelor pieţei interne" şi ca serviciile de apă să fie scutite de liberalizare.
  3. UE să-și sporească eforturile pentru a asigura accesul universal la apă şi salubritate.

 

 

Ultimele stiri

(20 April 2015) EPSU and the European Water Movements organised an action on World Water Day. The internal TV station of the European Parliament put some tough questions to the Hungarian MEP Gyorgy Schopflin, currently involved in reporting on the usefulness of the instrument of the ECI. In response to the lack of ambition of the European Commission, he agrees that the European Commission has been dithering and should have taken action

(25 March 2015) On the occasion of World Water Day (22 March) many events took place and many statements have been made.

22 March is World Water Day. The Netherlands have the best tap water in the world. It is healthy, environmentally friendly and accessible to everyone as it is in public hands.

Citizens coming from all over Europe, representing the nearly two million people that supported the first successful European Citizen’s Initiative for the Right to Water will remind the European Commission that they should work for their citizens, not for corporations.

http://right2water.eu/news/mobilizing-human-right-water