Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

 

Laatste nieuws

(Press release- 8 September 2015) Another milestone for the Human Right to Water.

(7 September 2015) The European Parliament will vote on the first ever European Citizens Initiative (ECI) www.R

(25 June 2015) This morning the Environment and Public Health Committee together with the Development one voted by an absolute majority to send a strong message to the European Commission to act on the Human Right to water.

(24 June 2015) This week negotiations on the final text for the Sustainable Development Goals (SDGs) are taking place in the UN.