Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

 

Laatste nieuws

(16 April 2014) Our ECI-campaign has been nominated for the European Democratic Citizenship Award in the category of Best Campaign 2013, by the

(15 April 2014) News Splash n° 25: On 19 March,  the European Commission published its Communication in reply to our successful European Citizens’ Initiative (ECI).

(3 April 2014) PSI General Secretary Rosa Pavanelli was in Chile attending the inauguration ceremony of President Michelle Bachelet.

(Brussel, 26 maart 2014) De kandidaten namens de Groenen: Ska Keller; de Sociaal-Democraten: Martin Schulz; de Christen-Democraten:  Jean-Claude Juncker; en van Europees Links: Alexis Tsipras, hebben zich allen uitgesproken VOOR  de voorstellen van het EBI “Right2Water”. Alexis Tsipras maakte hiervoor zelfs een videoclip.