Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

 

Laatste nieuws

(1 October 2014) On Monday 29 September, a US bankruptcy judge delivered the latest blow to poor residents in the US city of Detroit who are struggling to pay for their water.

(29 September 2014) On the occasion of World Environmental Health Day, 26 September, the European Public Health Alliance (EPHA) highlighted the vital importance of water for public health.

(11 September 2014) With respect to the human right to water and sanitation, “right2water” has deliberately focused on the aspects of availability, accessibility and affordability of water supply and wastewater disposal. Quality of drinking water and security of supply – both important aspects of achieving this human right – are in principle effectively ensured by the Drinking Water Directive.

(12 August 2014) In response to our European Citizens’ Initiative the European Commission said it would start a public consultation on the drinking water directive in view of improving access to quality water in the EU.