Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

 

Laatste nieuws

(10 December 2014) It has been a while since we last informed you about what’s going on in Europe.

(3 December 2014) Global efforts to provide improved water and sanitation for all are gaining momentum, but serious gaps in funding continue to hamper progress, according to a new report from WHO on behalf of UN-Water.

(19 November 2014) In September the UN-special rapporteur launched the handbook on realizing the human rights to water and sanitation.

(3 November 2014) In response to our ECI “water is a human right!” the European Commission said it would explore “benchmarking” as a way to achieve better quality water services in the EU.