Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

 

Laatste nieuws

(7 November 2016) With a new and more progressive majority in Parliament, a law that was voted down by the conservative parties will be considered again.

(8 September 2016) Based on the experience of EPSU and the supporters of the European Right2Water European Citizens’ Initiative, the European Economic and Social Committee adopted a position.

(16 August 2016) Following elections in which the return of water into public hands was a big theme, the authorities have followed up, cancelled the water concession and created a public company.  The reasons for remunicipalization are f