Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht

Water is een openbaar goed, geen handelswaar - We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd. De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat:

  1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen.
  2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten.
  3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.

 

Laatste nieuws

The European Parliament Committee for Environment (ENVI) has started an “own-initiative” on our ECI right2water, because it shared our conclusion that the response of the European Commission was disappointing and not in accordance to such a successful European Citizens’ Initiative!

 

(26 January 2015) The European Commission has presented the (statistical) results of the public consultation on drinking water in the EU in a meeting to the Drinking Water Directive Expert group on 18 December 2014. This group consists of government representative from the Member States and a limited number of stakeholders, mainly from the water industry, and including EPSU.

(26 January 2015) If the European Parliament is positive about the first ever successful European Citizens' Initiative Right to Water that wants the EU to recognise the human right to water and sanita

The Central Jakarta District Court is expected to reach a decision February 2015 on the lawsuit to challenge the legality of Jakarta water privatisation filed by the Coalition of Jakarta Residents Opposing Water Privatization (KMMSAJ).