Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα! Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους. Η νομοθεσία τής ΕΕ πρέπει να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν και να παρέχουν σε όλους τους πολίτες πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα καθαρού, πόσιμου νερού και σε δίκτυο αποχέτευσης. Προτείνουμε:

  1. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες.
  2. Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης.
  3. Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε ύδρευση και αποχέτευση.

Τελευταία νέα

(16 April 2014) Our ECI-campaign has been nominated for the European Democratic Citizenship Award in the category of Best Campaign 2013, by the

(15 April 2014) News Splash n° 25: On 19 March,  the European Commission published its Communication in reply to our successful European Citizens’ Initiative (ECI).

(3 April 2014) PSI General Secretary Rosa Pavanelli was in Chile attending the inauguration ceremony of President Michelle Bachelet.

(Βρυξέλλες 26 Μαρτίου 2014) Η υποψήφιος των Πρασίνων Σκα Κέλλερ, ο Σοσιαλδημοκράτης Μάρτιν Σούλτζ, ο Χριστιανοδημοκράτης Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ και ο υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προετοίμασε συν τοις άλλοις και ένα βιντεοκλίπ υπέρ, https://www.youtube.com/watch?v=HobjhKO8i9U&feature=youtu.be , όλοι δώσανε την πλήρη στήριξή τους για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Νερό