Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(25 June 2015) This morning the Environment and Public Health Committee together with the Development one voted by an absolute majority to send a strong message to the European Commission to act on the Human Right to water.

(24 June 2015) This week negotiations on the final text for the Sustainable Development Goals (SDGs) are taking place in the UN.

In a few days the European Parliament will vote for the first time ever on the outcome of a European Citizens Initiative (ECI) – the right to water.

(9 June 2015) 10 UN experts issued a statement last week expressing strong concerns regarding the adverse effects of trade agreements and ISDS on human rights.