Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

Why local authorities should not want to privatise their water services!

On June 18, the Blue Planet Project, the Detroit People’s Water Board, the Michigan Welfare Rights Organization and Food & Water Watch submitted a report to Catarina de Albuquerque, the UN Special Rapporteur on the Human Right to Saf

(EPSU Press communication – 30 June 2014)  The privatization of the Greek water companies in Athens and Thessaloniki has been frozen. This was the news reported to the General Assembly  of the Thessaloniki water company (EYATH) today. Workers representatives cheered the report that the ongoing privatisation of the public company is in direct conflict with a decision of the Council of State which had decreed

(25 June 2014) The European Commission has launched a consultation on the quality of drinking water supply in response to the ECI right2water, the only successful ECI so far.