Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

The European Parliament Committee for Environment (ENVI) has started an “own-initiative” on our ECI right2water, because it shared our conclusion that the response of the European Commission was disappointing and not in accordance to such a successful European Citizens’ Initiative!

 

(26 January 2015) The European Commission has presented the (statistical) results of the public consultation on drinking water in the EU in a meeting to the Drinking Water Directive Expert group on 18 December 2014. This group consists of government representative from the Member States and a limited number of stakeholders, mainly from the water industry, and including EPSU.

(26 January 2015) If the European Parliament is positive about the first ever successful European Citizens' Initiative Right to Water that wants the EU to recognise the human right to water and sanita

The Central Jakarta District Court is expected to reach a decision February 2015 on the lawsuit to challenge the legality of Jakarta water privatisation filed by the Coalition of Jakarta Residents Opposing Water Privatization (KMMSAJ).