Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(11 September 2014) With respect to the human right to water and sanitation, “right2water” has deliberately focused on the aspects of availability, accessibility and affordability of water supply and wastewater disposal. Quality of drinking water and security of supply – both important aspects of achieving this human right – are in principle effectively ensured by the Drinking Water Directive.

(12 August 2014) In response to our European Citizens’ Initiative the European Commission said it would start a public consultation on the drinking water directive in view of improving access to quality water in the EU.

(11 August 2014) In response to the court decision that declared the privatisation illegal and as a result of the referendum that was held in Thessaloniki earlier this year, the Greek government has finally decided to withdraw the (Troik

Why local authorities should not want to privatise their water services!