Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(10 December 2014) It has been a while since we last informed you about what’s going on in Europe.

(3 December 2014) Global efforts to provide improved water and sanitation for all are gaining momentum, but serious gaps in funding continue to hamper progress, according to a new report from WHO on behalf of UN-Water.

(19 November 2014) In September the UN-special rapporteur launched the handbook on realizing the human rights to water and sanitation.

(3 November 2014) In response to our ECI “water is a human right!” the European Commission said it would explore “benchmarking” as a way to achieve better quality water services in the EU.