Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

The Central Jakarta District Court is expected to reach a decision February 2015 on the lawsuit to challenge the legality of Jakarta water privatisation filed by the Coalition of Jakarta Residents Opposing Water Privatization (KMMSAJ).

(8 January 2015) Stating that authorities cannot differentiate between occupants of illegal shanties and those living in authorized houses and providing water supply is a fundamental right enshrined under Article 21, the Bombay high cour

(6 January 2015) The European Trade Union Institute is organising a debate on the European Citizens' Initiave 'Right2Water' on 22 January 2015 in Brussels (see the invitation below).  We will have an eminent social scholar who has analys

(10 December 2014) It has been a while since we last informed you about what’s going on in Europe.