Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(20 April 2015) EPSU and the European Water Movements organised an action on World Water Day. The internal TV station of the European Parliament put some tough questions to the Hungarian MEP Gyorgy Schopflin, currently involved in reporting on the usefulness of the instrument of the ECI. In response to the lack of ambition of the European Commission, he agrees that the European Commission has been dithering and should have taken action

(25 March 2015) On the occasion of World Water Day (22 March) many events took place and many statements have been made.

22 March is World Water Day. The Netherlands have the best tap water in the world. It is healthy, environmentally friendly and accessible to everyone as it is in public hands.

Citizens coming from all over Europe, representing the nearly two million people that supported the first successful European Citizen’s Initiative for the Right to Water will remind the European Commission that they should work for their citizens, not for corporations.

http://right2water.eu/news/mobilizing-human-right-water