Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(16 April 2014) Our ECI-campaign has been nominated for the European Democratic Citizenship Award in the category of Best Campaign 2013, by the

(15 April 2014) News Splash n° 25: On 19 March,  the European Commission published its Communication in reply to our successful European Citizens’ Initiative (ECI).

(3 April 2014) PSI General Secretary Rosa Pavanelli was in Chile attending the inauguration ceremony of President Michelle Bachelet.

(26 March 2014) The candidates of the Greens Ska Keller, the Social-democrats Martin Schulz, Christian-democrats Jean-Claude Juncker and the European Left Alexis Tsipras, who even made a videoclip, all came out in full support for the ECI Right2Water