Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(25 March 2015) On the occasion of World Water Day (22 March) many events took place and many statements have been made.

22 March is World Water Day. The Netherlands have the best tap water in the world. It is healthy, environmentally friendly and accessible to everyone as it is in public hands.

Citizens coming from all over Europe, representing the nearly two million people that supported the first successful European Citizen’s Initiative for the Right to Water will remind the European Commission that they should work for their citizens, not for corporations.

http://right2water.eu/news/mobilizing-human-right-water

(18 March 2015) 22 March is World Water Day. Still today, we are facing a global water crisis: One in nine people lack of access to clean, safe drinking water.