Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(4 February 2016) The Water Group of the European Parliament has come under scrutiny of transparency campaigners.

(2 February 2016) The water crisis in Flint, Michigan, has put in sharp focus how austerity is not only ineffective at cutting costs, but is dangerous too.

(21 January 2016) The European Parliament has supported the demands of the ECI Right2Water. The Commission continues to stall. It does not propose new legislation.

 

Why Water is a Public Service - German translation available