Rent vand og sanitet er en menneskeret!

Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at:

  1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet.
  2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres.
  3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.

Seneste nyheder

(19 November 2014) In September the UN-special rapporteur launched the handbook on realizing the human rights to water and sanitation.

(3 November 2014) In response to our ECI “water is a human right!” the European Commission said it would explore “benchmarking” as a way to achieve better quality water services in the EU.

(23 October 2014) The European Economic and Social Committee which brings together employers, trade unions, consumers, farmers and representatives of other groups from all European countries calls on the European Commission to come forward with legislative proposals that honour the demands of the European Citizens Initiative Right2Water, the first ever successful ECI.  The EESC urges the European Commission to propose legislation

(1 October 2014) On Monday 29 September, a US bankruptcy judge delivered the latest blow to poor residents in the US city of Detroit who are struggling to pay for their water.