VODA a SANITACE  jsou LIDSKÁ PRÁVA

VODA je VEŘEJNÝ STATEK, NIKOLI KOMODITA. Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny. Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby:

  1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
  2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
  3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

 

 

Nejnovější zprávy

(8 September 2016) Based on the experience of EPSU and the supporters of the European Right2Water European Citizens’ Initiative, the European Economic and Social Committee adopted a position.

(16 August 2016) Following elections in which the return of water into public hands was a big theme, the authorities have followed up, cancelled the water concession and created a public company.  The reasons for remunicipalization are f

 

(24 March 2016) Spain’s largest private operator Agbar has enjoyed a monopoly in the Metropolitan area of Barcelona by supplying 28 municipalities out of 36 including the city of Barcelona.