VODA a SANITACE  jsou LIDSKÁ PRÁVA

VODA je VEŘEJNÝ STATEK, NIKOLI KOMODITA. Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny. Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby:

  1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
  2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
  3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

 

 

Nejnovější zprávy

(12 August 2014) In response to our European Citizens’ Initiative the European Commission said it would start a public consultation on the drinking water directive in view of improving access to quality water in the EU.

(11 August 2014) In response to the court decision that declared the privatisation illegal and as a result of the referendum that was held in Thessaloniki earlier this year, the Greek government has finally decided to withdraw the (Troik

Why local authorities should not want to privatise their water services!

On June 18, the Blue Planet Project, the Detroit People’s Water Board, the Michigan Welfare Rights Organization and Food & Water Watch submitted a report to Catarina de Albuquerque, the UN Special Rapporteur on the Human Right to Saf