VODA a SANITACE  jsou LIDSKÁ PRÁVA

VODA je VEŘEJNÝ STATEK, NIKOLI KOMODITA. Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny. Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby:

  1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
  2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
  3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

 

 

Nejnovější zprávy

(25 June 2015) This morning the Environment and Public Health Committee together with the Development one voted by an absolute majority to send a strong message to the European Commission to act on the Human Right to water.

(24 June 2015) This week negotiations on the final text for the Sustainable Development Goals (SDGs) are taking place in the UN.

In a few days the European Parliament will vote for the first time ever on the outcome of a European Citizens Initiative (ECI) – the right to water.

(9 June 2015) 10 UN experts issued a statement last week expressing strong concerns regarding the adverse effects of trade agreements and ISDS on human rights.