VODA a SANITACE  jsou LIDSKÁ PRÁVA

VODA je VEŘEJNÝ STATEK, NIKOLI KOMODITA. Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny. Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby:

  1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu.
  2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace.
  3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.

 

 

Nejnovější zprávy

(12 November 2015) The UN is currently considering a resolution on the Human Rights to water and sanitation.

Tisková zpráva EPSU – 8. září 2015 - Další milník pro lidské právo na vodu.

(7 September 2015) The European Parliament will vote on the first ever European Citizens Initiative (ECI) www.R

(25 June 2015) This morning the Environment and Public Health Committee together with the Development one voted by an absolute majority to send a strong message to the European Commission to act on the Human Right to water.